Đang tải... Vui lòng chờ...

XEM NHANH SẢN PHẨM

 

 

 

 

Traco Global K47 W336

Giá: 2.580.000.000 đ/xe

Traco Global K47 W375

Giá: 3.120.000.000 đ/xe

 

 

 

 

 

 

CITYBUS Traco B50 CNG

Giá: 2.380.000.000 đ/xe

CITYBUS Traco B60 CNG

Giá: 2.380.000.000 đ/xe

 

CITYBUS Traco B65

Giá: 2.280.000.000 đ/xe

 

 

 
 

 

 

 

 

Hyundai Bus 40

Giá: Liên Hệ

 

 

 

 

Daewoo B212DS

Giá: 2.850.000.000 đ/xe

Daewoo GDW6117

Giá: 2.450.000.000 đ/xe

Daewoo GDW6901

Giá: 2.000.000.000 đ/xe

 

 

 

 

 

 

CHÚ Ý:

MỨC GIÁ TRÊN LÀ GIÁ THAM KHẢO, CÔNG TY CÓ THỂ THAY ĐỔI MÀ KHÔNG BÁO TRƯỚC.

LIÊN HỆ

 

    Mrs Hồng: 0965 105 168

    ​Mr Lâm: 0935 834 788 

    Mr Chính: 0353 820 544

    Mr Sơn: 0935 834 788 

    Mr Hoàng: 0888155444

 

 

Lượt truy cập